Θάνατος και ποιητές

Απαγορεύεται στους ποιητές
ο θάνατος.
Δεν είν’ ο θάνατος, γι’ αυτούς,

εκδίκηση της Φύσης,
μα φίλος που έρχεται
να τους λυτρώσει
και να τους παραδώσει
τα κλειδιά μιας ύπαρξης
αιώνιας, σε άλλες διαστάσεις.

thanatos-kai-poihtes

Γι’ αυτό και στα ποιήματά τους
ποτέ δεν δείχνουν πως φοβούνται
ή πως εχθρός που πρέπει να
αντικρούσουν είναι∙ γι’ αυτούς
η αφορμή, για ταξίδι χωρίς επιστροφή
στους κόσμους τους δικούς τους
που χρόνια έψαχναν κρυφά με τη μελάνη τους,
είναι ο θάνατος.
Και να μας πείσουν προσπαθούν
οι ποιητές πως η ζωή μας
προσωρινή ύπαρξη στο Τώρα,
μα με το πέρασμα απ’ το θάνατο
κατέχουμε στα σίγουρα,
αιώνια ύπαρξη στο Πάντα…

pic-a-poem.gr
Άννα Κ. Γεωργάκη -1998-