Παγκόσμιες Ημέρες Αυγούστου

Παγκόσμιες, Διεθνείς και Ευρωπαϊκές μέρες Αυγούστου

day-8Παγκόσμια Ημέρα Οργασμού
day-9Παγκόσμια Ημέρα Ιθαγενών
day-12Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας
day-13Παγκόσμια Ημέρα Αριστερόχειρων
day-15Παγκόσμια Ημέρα Φάρων
day-19Παγκόσμια  Ημέρα Ανθρωπιστικής Δράσης
day-20Παγκόσμια Ημέρα κατά των Κουνουπιών
day-23Παγκόσμια Ημέρα για την Υπενθύμιση του Δουλεμπορίου και της Κατάργησής του
day-29Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών
day-30Διεθνής Ημέρα Εξαφανισμένων