Μάνα και κόρη

mana-kai-kori-van-Gogh Δες μάνα και πάρε κόρη.